ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากกำลังอยู่ขั้นนตอนการปรับปรุงเว็บไซต์ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย...

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
24 คน
เข้าชมเดือนนี้
405 คน
เข้าชมปีนี้
6143 คน
เข้าชมทั้งหมด
9177 คน
     เริ่มนับ 30 พฤษภาคม 2556
     
 
แผนพัฒนาเทศบาล
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2553   ถึง   2555)
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง   อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหารCopy Right ©2013 www.sansailuang.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4udesign.com